Dzień Dziecka

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dzień Dziecka jest świętem ponadnarodowym, obchodzonym niemalże na całym świecie, jednak w różnych krajach pod innymi datami. Różnorodne są także tradycje i zwyczaje z nim związane.

Jedna z najwcześniejszych propozycji globalnych obchodów święta dzieci została wysunięta prawdopodobnie w 1949 r. przez Międzynarodową Demokratyczną Federację Kobiet. Obchodzony od 1950 r. „Międzynarodowy Dzień Dziecka” miał i ma na celu zwrócenie uwagi na powszechne prawa dzieci – do życia, wolności i bezpieczeństwa, ich ochronę przed wojną, przemocą i głodem. W większości krajów obchodzony jest 1 czerwca.

Istnieje również święto o nazwie „Powszechny Dzień Dziecka”, zwane również „Dniem Praw Dziecka”. Zostało ono ustanowione 14.12.1954 r. rezolucją 838 (IX) Zgromadzenia Ogólnego ONZ i określone jako „dzień światowego braterstwa i zrozumienia między dziećmi, poświęcony działalności ukierunkowanej na realizację ideałów i celów Karty NZ […] w interesie dzieci całego świata”. W rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ zalecało wszystkim państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka, pozostawiając jednak dowolność w wyborze formy i daty, którą uznają za stosowną. Wzywało także wszelkie organizacje kulturalne, społeczne, zawodowe i in. do aktywnego wsparcia i włączenia się w obchody tego święta. ONZ obchodzi Dzień Dziecka 20 listopada – w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959) i Konwencji o Prawach Dziecka (1989).

W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od 1952 r. w dniu 1 czerwca. Od 1994 roku w Dzień Dziecka w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

W wielu krajach obchodzone są także święta pokrewne, m.in. Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (12.02), Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12.04), Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego (25.05), Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4.06), Dzień Dziecka Afrykańskiego (16.06), Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (15.10), Międzynarodowy Dzień Białych Orchidei (pierwsza niedziela kwietnia) i in.

Literatura:

  1. Rezolucja Zgr. Og. ONZ 836 (IX) z 1954 r. Universal Children’s Day
  2. E. J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych. Warszawa 1986.

Autorka hasła:

dr Aleksandra Urban-Podolan, Uniwersytet Zielonogórski