MediaWiki:Mainpage

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj
ENCYKLOPEDIA DZIECIŃSTWA

pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie

Cechą charakterystyczną dla opracowań w rodzaju leksykonów, słowników, encyklopedii jest możliwość wyboru treści będących w nieustannym obiegu przez kartkowanie, chwilowe zatrzymanie się na wybranym fragmencie, po to, by znów pójść dalej. Można do nich wracać, odstawiać do ponownego wglądu. Można zbaczać w nowe skojarzenia, nowe odkrycia wywołane treściami przeczytanymi. Takim opracowaniem jest Encyklopedia dzieciństwa. Dzieło swoiste, niepowtarzalne, ale też i efemeryczne z powodu dość szybkiego procesu dezaktualizacji wiedzy o dziecku, o warunkach życia i rozwoju, zmiany poglądów na wartość dzieciństwa dla całości biografii każdego człowieka. Te i inne uwarunkowania wymusiły na nas, jej pomysłodawcy, autorach i współautorach swoistą, konieczną selekcję haseł i zawartych w nich treści do prezentacji zagadnień względnie stałych, pojawiających się z różnym nasileniem, w różnym zakresie, w rozwoju człowieka a wynikających z ogólnej charakterystyki człowieka jako istoty Homo Sapiens. Badania dowodzą, iż niektóre cechy i właściwości rozwojowe w okresie ontogenezy powtarzają się w każdym pokoleniu i są modyfikowane przez czynniki środowiskowe, także zmieniane cywilizacyjnie. Ogólna jednak charakterystyka ich przebiegu, czasu pojawiania się pozostaje w zasadzie niezmienna. Dotyczy to kwestii okresów rozwoju cech i funkcji, właściwości/tendencji ogólno rozwojowych, ogólnych zagadnień socjalizacji, rozwoju poznawczego, emocji, cech i właściwości fizyczności/motoryczności/odporności. Na tych zagadnieniach chcemy zatrzymać uwagę czytelnika Encyklopedii, sugerując pójście dalej a więc w stronę zmiany rozwojowej powodowanej szczególnymi warunkami życia współczesnego człowieka. Do decyzji czytelnika pozostawiamy zawartość tzw. kieszonki czyli miejsca, w którym każdy z PT Autorów umieści sugestie odnośnie proponowanej do wglądu literatury poszerzającej, treści zbliżonych, poszerzających czy zgłębiających omawiane zagadnienie, krótko mówiąc – zawiera sugestie co można i dlaczego jeszcze poszukać. więcej...


PRZEGLĄDANIE ZASOBÓW
  1. Szukaj hasła z wykorzystaniem WYSZUKIWARKI
  2. Szukaj hasła w poszczególnych kategoriach:
  3. INDEKS wszystkich haseł
OD REDAKTORA

Wszystkie hasła zamieszczone w Encyklopedii Dzieciństwa zostały poddane wstępnej opinii i kwalifikacji przez Redaktor naukową opracowania prof. dr hab. Danutę Waloszek. Zachowane zostało prawo każdego z Autorów do swoistego, indywidualnego przedstawienia ich treści. Oznacza to jednocześnie, że odpowiedzialność za jakość opracowania ponosi każdy z nich.

DO AUTORÓW HASEŁ

Encyklopedia dzieciństwa jest projektem otwartym co oznacza, że będzie systematycznie rozbudowywana, uzupełniana o nowe hasła. Do jej współtworzenia zapraszamy tych z Państwa, którzy mogą i chcą podzielić się z Czytelnikami swoją wiedzą na temat dziecka. Przyjmujemy różne ujęcia tego samego zagadnienia, interdyscyplinarnie wyjaśniającego istotę zjawiska / zagadnienia, np. rozwój w ujęciu historycznym, psychologicznym, społecznym, kulturowym; zabawa jako fakt kulturowy, jako aktywność dziecka itd. Zgłoszone przez PT Autorów hasła poddawane będą procedurze kwalifikacyjnej przed opublikowaniem ich na naszym portalu. Zachęcamy do nadsyłania propozycji haseł wraz z abstraktami. Zależy nam na dobrej jakości kreślonego w opracowaniu obrazu dzieciństwa/dziecka, w związku z czym zamieszczać będziemy wypowiedzi kompetentne, charakteryzujące współczesne zagadnienia dzieciństwa na tle zmiany cywilizacyjnej, także trudne, kontrowersyjne, otwarte. Dla ułatwienie poszukiwań przypominamy listę zaproponowanych Państwu do podjęcia haseł, możliwych do podjęcia, do poszerzenia, do alternatywnego ich ujęcia (lista haseł do opracowania).

W razie pytań merytorycznie związanych z opracowaniami prosimy o kontakt na adres: dwaloszek@o2.pl. Pytania natury technicznej / organizacyjnej / edycyjnej prosimy kierować na adres fundacji: encyklopedia@fedr.pl