Historia i autorzy strony „Konwencja o prawach dziecka - hasło otwarte”

Skocz do: nawigacja, szukaj

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 23:02, 24 paź 2015Admin (dyskusja | edycje). . (3646 bajtów) (+3646). . (Utworzono nową stronę "Umowa międzynarodowa z zakresu praw człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Weszła w życie 20 wrze...")