Sądownictwo na rzecz dzieci - hasło otwarte

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Wersja z dnia 22:59, 10 sty 2016 autorstwa Admin (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Identyfikowane przede wszystkim z wydziałem rodzinnym i nieletnich funkcjonującym w sądzie rejonowym. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych do jego kompetencji należą następujące kwestie dotyczące:

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających

i psychotropowych,

  • należącymi do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Szczególne znaczenie w postępowaniach z udziałem i na rzecz dzieci zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Komitet Ministrów Rady Europy mają: dostęp do sądu i postępowań sądowych, doradztwo prawne i przedstawicielstwo ustawowe, prawo do bycia wysłuchanym i do wyrażania poglądów, unikanie nieuzasadnionego opóźnienia oraz organizacja postępowań, środowisko i język przyjazne dziecku. Ten ostatni element ma szczególne znaczenie w kontekście przesłuchiwania dziecka na okoliczność czynów przestępnych których dziecko było świadkiem lub ofiarą (tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań).

Źródła:

  1. Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 17 listopada 2010 r. wraz z uzasadnieniem, Strasburg 2012 dostępne; # http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_PL.pdf;
  2. Standardy miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci. Standardy sformułowane zostały w 2007 roku przez Fundację Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Koalicją na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci, dostępne http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/przyjazne-przesluchanie-dziecka, T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.

Autorka hasła:

dr Agnieszka Wedeł–Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy