Depresje dziecięce

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Depresja jest stanem chorobowym, który charakteryzuje się pogorszeniem nastroju i obniżeniem aktywności psychicznej i ruchowej, przy jednoczesnym ujawnianiu się lęku[1]. Pomimo tego, iż w przypadku rozpoznawania dziecięcych zaburzeń depresyjnych stosuje się te same systemy klasyfikacji jak dla dorosłych, należy podkreślić, że w sytuacji diagnozowania depresji dziecięcej istnieją pewne istotne różnice względem diagnozowania osób dorosłych. I tak, u dzieci można zaobserwować także rozdrażnienia, pobudzenia, brak spodziewanego przyrostu wagi, jak również zmiany wagi ciała w braku stosowania diety[2]. Niemniej jednak objawy depresji są uzależnione od wieku dziecka – u młodszych występuje moczenie się, wycofanie się z zabaw i kontaktów, obniżenie nastroju lub drażliwości. We wszystkich grupach wiekowych mogą pojawiać się dolegliwości fizyczne – czy to w postaci bólu, uczucia zmęczenia czy problemów ze snem. Im starsze dziecko tym częściej będziemy mieli do czynienia z poczuciem beznadziejności, winy czy negatywnej oceny własnej osoby, świata oraz przyszłości. Wraz z dorastaniem dziecka zaobserwowane objawy są coraz bardziej podobne do objawów występujących u osób dorosłych[3].

Pojawienie się i rozwój depresji u dziecka może być następstwem wielu czynników, wśród których wymienia się zarówno ściśle powiązane z samym dzieckiem (osobiste) – m.in. genetyczne uwarunkowania, jak również czynniki środowiskowe, takie jak nadmierny krytycyzm ze strony rodziców, dysfunkcyjny model życia rodzinnego, spowodowany czy to nadużywaniem alkoholu czy stosowaniem przemocy[4]. Zdecydowanie większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka depresji, w przypadku jeżeli choć jeden z rodziców również cierpi z tego powodu. Co więcej, nierzadko depresja u dziecka wyzwalana jest przez krytyczne i stresujące wydarzenie w jego życiu. Wśród doświadczeń wyzwalających depresję u dzieci wskazuje się przede wszystkim: śmierć rodzica czy przyjaciela, rozwód rodziców, samobójstwo w bliskim otoczeniu, utratę więzi przyjacielskich. Jednym z najbardziej dramatycznych następstw depresji jest ryzyko podjęcia przez dziecko próby samobójczej. Z kolei myśli samobójcze są jednym z niewątpliwych objawów depresji także wśród dzieci. Dzieci do 12 roku życia rzadko przejawiają zachowania suicydalne, jednakże u adolescentów ryzyko takich zachowań, w tym ich powodzenia, jest już zdecydowanie wyższe, zwłaszcza wśród dziewcząt[5].

Należy w szczególności rozróżnić depresję dziecięcą od odczuwania przez dziecko smutku czy też żalu po stracie. Odczuwanie smutku przez dziecko jest normalnym aspektem jego życia, w przeciwieństwie do odczuwania smutku głębokiego, patologicznego, który stanowi jeden z symptomów depresji. Jeżeli odczuwany przez dziecko smutek koresponduje z przyczyną, która ją wywołała, a rozmiar odczuć dziecka, czas ich trwania, ich natężenie jest proporcjonalne do przyczyny, nie możemy mówić o smutku patologicznym[6].

Z kolei dziecięcy żal po stracie utożsamiać będziemy najczęściej (choć nie tylko) ze śmiercią osoby bliskiej dziecku. Warto zacytować w tym miejscu słowa Jarosława Jagieły: „Reakcje na tego rodzaju zdarzenie bywają rozległe i sprowadzają się najczęściej do przeżywania silnego napięcia psychicznego, chaotyczności myślenia i zachowania, wybuchów gniewu i złości, drażliwości oraz chęci izolacji od ludzi”[7]. Tym samym, wskazane reakcje mogą w istocie przypominać objawy depresji, niemniej należy je uznać za normalne następstwo narażenia organizmu na zbyt duży stres związany z lękiem, żalem za utraconą osobą oraz koniecznością przystosowania się do nowej sytuacji[8]. Naturalne jest, że im większe znaczenie dla dziecka miała utracona osoba, tym dłuższy czas będzie potrzebny dla poradzenia sobie z żalem po jej stracie, niemniej jednak żałoba, pomimo wyodrębnienia przez psychologów jej modelowego przebiegu, jest procesem złożonym i jej przebieg jest indywidualny dla każdego.

Kieszonka:
Błędne jest nasze przekonanie, jakoby małe dzieci nie odczuwały straty czy też nie były w stanie jej pojąć. Małe dzieci (3 – 5 letnie) utożsamiają śmierć z dłuższą nieobecnością osoby, związaną czy to z daleką podróżą czy długim snem (stan przejściowy), zaś wraz z dorastaniem zaczynają pojmować śmierć jako stan nieodwracalny i ostateczny. Sam sposób przeżywania dziecięcej żałoby jest przede wszystkim uzależniony od wieku dziecka, niemniej w każdym przypadku mogą pojawić się zachowania mające na celu odwrócenie uwagi od przeżywanej żałoby czy to w postaci agresji czy prób zwrócenia na siebie uwagi[9]. Warto rozważyć te kwestie gdy szukamy sposobów pomocy dzieciom.

Literatura:

 1. Dąbkowska M, Borkowska A. Czynniki demograficzno-kliniczne w grupie młodzieży podejmującej próby samobójcze w wybranych latach trzech ostatnich dekad. W: Namysłowska I, red. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej; Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP; 2000.
 2. Gmitrowicz A, Rabe-Jabłońska J. Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży a zaburzenia psychiczne — wskazówki dotyczące postępowania. W: Namysłowska I, red. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP; 2000.
 3. ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Badawcze kryteria diagnostyczne. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków – Warszawa: Vesalius, Instytut psychiatrii i Neurologii, 1998
 4. Jagieła J., Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków 2009.
 5. Kendall P. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. Tl. Justyna Kowalczewska. Gdańsk 2004.
 6. Kołodziejek M., Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo – behawioralna. Psychoterapia 2008, nr 2, s.15-33.
 7. Radziwiłłowicz W., Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne. Kraków 2010.
 8. Rola J., Depresja u dzieci. Kraków 2001.
 9. Schaffer H. R., Psychologia dziecka. Tł. A. Wojciechowski. Warszawa 2000.
 10. Zorraquino J. C., Depresja u dzieci i młodzieży. Tł. Jacek Masłoń. Kraków 2002.

Autorki hasła:

dr Marzanna Farnicka, Uniwersytet Zielonogórski
mgr Barbara Kubiak, Uniwersytet Szczeciński

Przypisy:


 1. M. Kołodziejek Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo – behawioralna. Psychoterapia 2008, nr 2
 2. P. C. Kendall, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. Tl. Justyna Kowalczewska. Gdańsk 2004
 3. ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Badawcze kryteria diagnostyczne. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków – Warszawa: Vesalius, Instytut psychiatrii i Neurologii, 1998.
 4. A. Gmitrowicz, J. Rabe-Jabłońska, Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży a zaburzenia psychiczne — wskazówki dotyczące postępowania. W: Namysłowska I, red. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP; 2000.
 5. M. Dąbkowska, A. Borkowska, Czynniki demograficzno-kliniczne w grupie młodzieży podejmującej próby samobójcze w wybranych latach trzech ostatnich dekad. W: Namysłowska I, red. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej; Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP; 2000.
 6. J. Rola, Depresja u dzieci. Kraków 2001
 7. J. Jagieła, Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Wydanie 2009, s. 87.
 8. J.C. Zorraquino, Depresja u dzieci i młodzieży. Tł. Jacek Masłoń. Kraków 2002
 9. W. Radziwiłłowicz, Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne. Kraków 2010.