Seksualność - hasło otwarte

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Integralny fragment osobowości łączący w sobie biologię ciała człowieka, jego tożsamość oraz strukturę reguł i wartości społecznych mając przy tym wpływ na rozwój człowieka; realizowana jest poprzez podejmowanie kontaktów interpersonalnych i ekspresję wewnętrznych odczuć; stanowi efekt wzajemnych oddziaływań człowieka i ogółu społeczeństwa prowadzący do kształtowania osobowości w wymiarze indywidualnym i społecznym (Buss, 2001; WHO, 2002; Giddens, 2007; Kurzępa, 2007; Melosik, 2010; Obuchowska i Jaczewski, 2002; Jaczewski, 2005; Jaczewski, 2014; Czerwiec, 2015).

Seksualność to wrodzona cecha organizmu podlegająca wpływom środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; stanowi jeden z warunków zachowania gatunku ludzkiego, oparta jest na prawach biologicznych dotyczących płciowości i seksualności człowieka już w okresie rozwoju prenatalnego. Budowa anatomiczna i fizjologiczna człowieka, gospodarka hormonalna, uwarunkowania genetyczne, przebieg procesów ewolucyjnych oraz I, II i III-rzędowe cechy płciowe są powiązane z kwestią płciowości w wymiarze cielesnym i umysłowym, a przez to bezpośrednio i pośrednio oddziałują na seksualność. Ponadto, na seksualność wpływają czynniki psychiczne, poznawcze, uczuciowe, społeczne i kulturowe (Kucz, 2006; Czerwiec, 2015; Czerwiec i Potyrała, 2015).

Rozpatrywanie zagadnienia seksualności wymaga podejścia interdyscyplinarnego, co wiąże się z faktem, iż ludzka natura przejawia się w obyczajowości i wzorcach prowadzących do rozwoju kultury. Genotyp człowieka, zdolność dziedziczenia i procesy ewolucyjne są sprzężonym systemem interakcji biologicznych i kulturowych warunkujących przyswajane określonych wartości, również w sferze seksualności. Termin seksualność nie wiąże się jedynie z prokreacją, ale również socjalizacją świata i relacjami społecznymi (Imieliński, 1980; Izdebski, 2003; Giddens, 2007; Czerwiec, 2015; Czerwiec i Potyrała, 2015).

Literatura:

 1. Buss D. M. 2001. Psychologia ewolucyjna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 2. Czerwiec K., 2015. Problemy biologii człowieka - implikacje społeczne i edukacyjne. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków
 3. Czerwiec K., Potyrała K., 2015. Sex education in Poland and worldwide against the background of social transformations and knowledge development. W: Women in the Cultural Mozaic. Women’s social and educational challenges in international perspective, Lubińska-Bogacka M., Zawisza E. (red.). Volume II. Wydawnictwo Scriptum, Kraków
 4. Giddens A., 2007. Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. PWN, Warszawa
 5. Imieliński K., 1980. Seksuologia kulturowa. PWN, Warszawa
 6. Izdebski, Z., 2003. „Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków”. Warszawa
 7. Jaczewski A., 2005. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wydawnictwo Żak, Warszawa Jaczewski A., 2014. Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji. Wydawnictwo Difin, Warszawa
 8. Kucz E.A., 2006. Biologiczne aspekty seksualności człowieka. W: Seksualność w cyklu życiowym człowieka, Beisert M. (red.). PWN, Warszawa
 9. Kurzępa J. 2007. Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży. „Falochron” Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
 10. Melosik Z. 2010. Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Wydawnictwo Impuls, Kraków
 11. Obuchowska I., Jaczewski A., 2002. Rozwój erotyczny. Wydawnictwo Żak, Warszawa
 12. WHO, 2002. WHO European Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health, Copenhagen, World Organization Regional Office for Europe


Autorka hasła:

dr Karolina Czerwiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie