Nagrobek dziecka - hasło otawarte

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Trwałe oznaczenie miejsca pochówku dziecka. Może przybierać formę steli lub bardziej rozbudowanej kompozycji architektoniczne. Na nagrobkach umieszczane są zazwyczaj imię i nazwisko osoby zmarłej, datę urodzenia i datę śmierci, ewentualnie fotografię, a często również prośbę o modlitwie za duszę osoby pochowanej. Mogą one zawierać dzieła sztuki grobowej. W przypadku nagrobków dziecka najczęściej wykorzystywanymi elementami są podobizny śpiącego dziecka lub zafrasowanych, płaczących nad zbyt wczesnym odejściem aniołów. Dominuje jasna kolorystyka kamienia nagrobnego. Pomimo braku wyraźnych wskazań prawych nagrobki dzieci zazwyczaj umiejscowione są w wydzielonej części cmentarza.

Nagrobek dziecka stawiany jest w sytuacji pochówek gdy dokonano dziecka. Od 2008 roku dotyczy to również poronionych płodów, pod warunkiem wyrażenia przez rodziców woli pochowania i sporządzenia niezbędnej dokumentacji.

Nagrobki mogą być indywidualne lub wspólne z wcześniej i później pochowanymi na danym miejscu osobami. Zazwyczaj są to osoby bliskie dysponentowi grobu, czyli również samemu pochowanemu.

Źródła:

  1. J. Burnett Grossman, Forever Young: An Investigation of the Depictions of Children on Classical Attic Funerary Monuments, Hesperia Supplements, Vol. 41, Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy, 2007;
  2. P. Kieniewicz Mic, Moralny obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego wobec śmierci przed narodzinami, Roczniki Teologii Moralnej Tom 4 (59), 2012;
  3. A. Wedeł–Domaradzka, Śmierć a prawa człowieka, Toruń 2011.

Autorka hasła:

dr Agnieszka Wedeł–Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy