Wychowawca małego dziecka

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wychowawca małego dziecka do 3 roku życia. W obowiązujących przepisach prawnych (Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat z dnia 4 lutego 2011 r.), dotyczących instytucjonalnych form opieki nad małym dzieckiem obowiązuje określenie – opiekun. W 2013 roku został opublikowany Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu - wychowawca małego dziecka. Dokument ten to ważny krok w myśleniu o wspieraniu rozwoju małego dziecka w placówkach. Określono w nim zadania i kompetencje wychowawcy, między innymi, w żłobku. Dla charakterystyki kierunku myślenia o wychowaniu w placówce, autorzy dokumentu spożytkowują takie słowa jak: wspomaganie (wszystkich sfer rozwoju dziecka), samodzielność i autonomia wychowanka, tworzenie harmonijnych relacji społecznych z nim, komunikowanie się z rodzicami dziecka, refleksyjność wychowawcy. Sformułowane tam oczekiwania wobec wychowawcy, wobec jego działań wychowawczych, dotyczą namysłu przed działaniem, w toku działania i po nim (przykład żłobków łódzkich pokazuje spożytkowanie projektu pedagogicznego dla sprostania tym wymaganiom). W omawianym dokumencie przyjęto określony nurt myślenia o wychowaniu, zaznaczone bowiem zostały w działaniach wychowawcy odniesienia do niedyrektywnej koncepcji wychowania, spożytkowano nawet wyrażenie - towarzyszenie dziecku w rozwoju, które pozwala respektować kompetencje małego dziecka, jego podmiotowość, współtworzenie przestrzeni społecznej w placówce.

Literatura:

  1. Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych. Wychowawca małego dziecka (234202), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235.

Autorka hasła:

dr hab. Lucyna Telka prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki