Main Page

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj
ENCYKLOPEDIA DZIECIŃSTWA

pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie
ISBN: 978-83-942938-2-6

Cechą charakterystyczną dla opracowań w rodzaju leksykonów, słowników, encyklopedii jest możliwość wyboru treści będących w nieustannym obiegu przez kartkowanie, chwilowe zatrzymanie się na wybranym fragmencie, po to, by znów pójść dalej. Można do nich wracać, odstawiać do ponownego wglądu. Można zbaczać w nowe skojarzenia, nowe odkrycia wywołane treściami przeczytanymi. Takim opracowaniem jest Encyklopedia dzieciństwa. Dzieło swoiste, niepowtarzalne, ale też i efemeryczne z powodu dość szybkiego procesu dezaktualizacji wiedzy o dziecku, o warunkach życia i rozwoju, zmiany poglądów na wartość dzieciństwa dla całości biografii każdego człowieka. Te i inne uwarunkowania wymusiły na nas, jej pomysłodawcy, autorach i współautorach swoistą, konieczną selekcję haseł i zawartych w nich treści do prezentacji zagadnień względnie stałych, pojawiających się z różnym nasileniem, w różnym zakresie, w rozwoju człowieka a wynikających z ogólnej charakterystyki człowieka jako istoty Homo Sapiens. Badania dowodzą, iż niektóre cechy i właściwości rozwojowe w okresie ontogenezy powtarzają się w każdym pokoleniu i są modyfikowane przez czynniki środowiskowe, także zmieniane cywilizacyjnie. Ogólna jednak charakterystyka ich przebiegu, czasu pojawiania się pozostaje w zasadzie niezmienna. Dotyczy to kwestii okresów rozwoju cech i funkcji, właściwości/tendencji ogólno rozwojowych, ogólnych zagadnień socjalizacji, rozwoju poznawczego, emocji, cech i właściwości fizyczności/motoryczności/odporności. Na tych zagadnieniach chcemy zatrzymać uwagę czytelnika Encyklopedii, sugerując pójście dalej a więc w stronę zmiany rozwojowej powodowanej szczególnymi warunkami życia współczesnego człowieka. Do decyzji czytelnika pozostawiamy zawartość tzw. kieszonki czyli miejsca, w którym każdy z PT Autorów umieści sugestie odnośnie proponowanej do wglądu literatury poszerzającej, treści zbliżonych, poszerzających czy zgłębiających omawiane zagadnienie, krótko mówiąc – zawiera sugestie co można i dlaczego jeszcze poszukać. więcej...


PRZEGLĄDANIE ZASOBÓW
  1. Szukaj hasła z wykorzystaniem WYSZUKIWARKI
  2. Szukaj hasła w poszczególnych kategoriach:
  3. INDEKS wszystkich haseł
OD REDAKTORA

Wszystkie hasła zamieszczone w Encyklopedii Dzieciństwa zostały poddane wstępnej opinii i kwalifikacji przez Redaktor naukową opracowania prof. dr hab. Danutę Waloszek. Zachowane zostało prawo każdego z Autorów do swoistego, indywidualnego przedstawienia ich treści. Oznacza to jednocześnie, że odpowiedzialność za jakość opracowania ponosi każdy z nich.

DO AUTORÓW HASEŁ

Encyklopedia dzieciństwa jest projektem otwartym co oznacza, że będzie systematycznie rozbudowywana, uzupełniana o nowe hasła. Do jej współtworzenia zapraszamy tych z Państwa, którzy mogą i chcą podzielić się z Czytelnikami swoją wiedzą na temat dziecka. Przyjmujemy różne ujęcia tego samego zagadnienia, interdyscyplinarnie wyjaśniającego istotę zjawiska / zagadnienia, np. rozwój w ujęciu historycznym, psychologicznym, społecznym, kulturowym; zabawa jako fakt kulturowy, jako aktywność dziecka itd. Zgłoszone przez PT Autorów hasła poddawane będą procedurze kwalifikacyjnej przed opublikowaniem ich na naszym portalu. Zachęcamy do nadsyłania propozycji haseł wraz z abstraktami. Zależy nam na dobrej jakości kreślonego w opracowaniu obrazu dzieciństwa/dziecka, w związku z czym zamieszczać będziemy wypowiedzi kompetentne, charakteryzujące współczesne zagadnienia dzieciństwa na tle zmiany cywilizacyjnej, także trudne, kontrowersyjne, otwarte.

W celu ułatwienia poszukiwania przez Państwa ważnych zjawisk w dzieciństwie, możliwych do podjęcia się ich opracowania załączamy wykaz haseł wskazanych przez niektórych autorów ale dotychczas nie opisanych a także takich, które naszym zdaniem wypełniają obszar ważnych zagadnień, związanych z dzieciństwem (wykaz haseł proponowanychPLIK DO POBRANIA). Można także sugerować własne stanowiska/poglądy/opracowania, które wykraczają poza przedstawiony wykaz. Istnieje także możliwość opracowania innego ujęcia już zamieszczonych w ED haseł. Encyklopedia jest dziełem otwartym, zatem każde uzupełnianie, dopisywanie, poprawianie, aktualizowanie własnych haseł przez Autorów jest możliwe.

W celu zachowania jednolitej formy edycyjnej uprzejmie prosimy o zastosowanie się do podstawowych wymogów pisarstwa, głównie:

1) umieszczanie przypisów wewnątrz tekstu opatrzonych odsyłaczem, numerem stron do których autor się odwołuje,
2) alfabetycznego, numerowanego spisu literatury wskazanej w haśle,
3) umieszczanie na końcu hasła tzw. kieszonki (jej sens opisany jest we wprowadzeniu do ED),
4) w opisie bibliograficznym wykorzystanych/wskazanych jako ciekawe, uzupełniające, prosimy o:
a) rozpoczynanie zapisu od nazwiska autora opracowania, a następnie w kolejności zachowanie pierwszej litery imienia, zachowanie poprawności zastosowania kropek i przecinków np. Suchodolski B., Tytuł kursywą. Miejsce i rok wydania.
b) w przypadku opracowań zbiorowych: Autor artykułu w opracowaniu zbiorowym (nazwisko, inicjał imienia), tytuł (także kursywą). W: tytuł opracowania zbiorowego. Red. Miejsce i rok wydania.

Uwzględnienie tych wymogów bardzo ułatwi prace redakcyjne ale też świadczyć będzie o Państwa odpowiedzialności za teksty. Zamieszczamy również do pobrania druk oświadczenia (PLIK DO POBRANIA), bez wypełnienia którego, hasła Państwa nie mogą być zamieszczane w ED.

W razie pytań merytorycznie związanych z opracowaniami prosimy o kontakt na adres: dwaloszek@o2.pl. Pytania natury technicznej / organizacyjnej / edycyjnej prosimy kierować na adres fundacji: encyklopedia@fedr.pl

Dziękujemy za włączenie się do współtworzenia tak ważnego społecznie, i nie tylko, dzieła.

Prof. dr hab. Danuta Waloszek


Hosting Encyklopedii wspiera:

Banner3 linuxpl.gif